logotype
bildspelsbild_service_paddabildspelsbild_samtal1bildspelsbild_fbg_lagerbildspelsbild_trp

Produkter

Se hela vårt sortiment

Vi stödjer Barncancerfonden

Hyrtab sponsrar

Hyrtab ser sponsring som en viktig del i det lokala engagemanget, samt ett sätt att både främja vårt varumärke och det lokala föreningslivet. Sponsringen ska vara till nytta både för mottagaren och företaget.

Vad är sponsring
Sponsring är ett samarbete på affärsmässiga grunder till ömsesidig nytta. Den sponsrade ger vissa förmåner eller tjänster till sponsorn och får som motprestation kontanta medel, varor eller tjänster.

Riktlinjer
Sponsringen ska främst rikta sig till registrerade klubbar och föreningar inom Halmstad och/eller Falkenbergs konmmun. Sponsringen riktar sig iförsta hand till föreningar med ungdomsverksamhet. Vi sponsrar inte verksamhet som kan anses vara kontroversiell, riskbetonad eller som har politiskt eller religiöst budskap. Inte heller verksamhet som kan uppfattas som omoralisk, oetisk eller på annat vis integritetskränkande för någon individ.

2020 stödjer Hyrtab följande föreningar

Alet fotboll
Falkenbergs FF
Halmstad frigymnaster
BK Astrio
Halmstads Bollklubb
Lions Club Eldsberga
Lions Club Söndrum-Tylösand

 

Ansökan
Ansökan, genom e-post linda@hyrtab.se, skall vara Hyrtab tillhanda senast den 30 november året före det verksamhetsår som ansökan avser.

 

Hyrtab - Din uthyrare i Halmstad, Falkenberg & Varberg. Ring Halmstad 035-100 810, Falkenberg 0346-480 20 eller Varberg 0340-201 000