logotype
bildspelsbild_service_paddabildspelsbild_samtal1bildspelsbild_fbg_lagerbildspelsbild_trp

Produkter

Se hela vårt sortiment

Vi stödjer Barncancerfonden

Hyresförsäkring

Hyrtab hyresförsäkring
Under tiden du hyr utrustningen så ansvarar du för maskinen och därmed för de risker som maskinen utsätts för.

Hyrtab har i samarbete med Moderna Försäkringar tagit fram en hyresförsäkring som kan tecknas för hyrda maskiner och material. Den gör att du har kontroll på skade- och stöldrisken för den hyrda utrustningen. Så länge du vidtar normala åtgärder för att förhindra stöld eller skada så kostar det dig inte mer än självrisken på 5000 kr. Om skadan skulle vara lägre än självrisken så debiteras verklig kostnad.

Hyresförsäkringen är alltså ett bra komplement till din vanliga entreprenadförsäkring som ofta har en självrisk på 1-2 basbelopp, dvs minst över 40 000 kr. Med Hyrtabs hyresförsäkring minskar du kostnaden vid eventuell stöld till mindre än en tiondel av detta.

Premien 5% beräknas på hyrespriset för maskinen i prislistan.

Vad täcker försäkringen?
Försäkringen täcker plötsliga och oförutsedda händelser som stöld, skadegörelse, brand och vattenskada. Försäkringen gäller från det att utrustningen lämnar depån till dess att den är återlämnad, dvs även under transport.

Vad täcker försäkringen inte?
Följdskador, skador som uppkommer på annan egendom eller personer täcks inte av försäkringen. Dvs om du kör in i en vägg med en lift, så täcker försäkringen liften men inte väggen. Skador som beror på förslitning och vårdslöst eller korrosion anses inte heller vara en plötslig och oförutsedd händelse och ersätts därför inte heller.
Försäkringen gäller i hela Norden.

Vad krävs av hyrestagaren?
Man skall ha vidtagit rimliga åtgärder för att förhindra stöld eller skada. Åtgärden är beroende av värdet på utrustningen och platsen man är på. Om du är osäker på vad som är en rimlig åtgärd så tala med din uthyrare så kan han berätta. Men i grunden handlar det om sunt förnuft och att behandla utrustningen som om det vore en egen.

Om utrustningen blir stulen förutsätts att du kan redogöra för var och när stölden skedde och en polisrapport skall skickas in.

Om olyckan är framme
Gör en polisanmälan och kontakta Hyrtab så hjälper vi dig med skadeanmälan

Hyrtab - Din uthyrare i Halmstad, Falkenberg & Varberg. Ring Halmstad 035-100 810, Falkenberg 0346-480 20 eller Varberg 0340-201 000